Voetwonden

Uit de brochure „De Diabetische Voet” van Dr. med. Karl Zink

 

Behandeling van een voetwond

Een voetwond dient snel te genezen. Niet alleen omdat uw levenskwaliteit er door wordt beïnvloed, met een bestaande voetwond hebt u een zeer hoog risico op een amputatie.

 

Niet de wond is het grootste probleem, maar de daarbij komende infectie van het weefsel of bot. Via de wond aan de voet kan de infectie zich binnen het gehele lichaam verspreiden en leiden tot bloedvergiftiging met koorts, cardiovasculaire reacties en orgaanfalen. Daarom moet een infectie onmiddellijk met antibiotica worden behandeld en soms ook het openen van infectiehaard.

 

De lokale wondinfectie kan men herkennen aan roodheid en warmte rondom de wond, geur, verkleuring van de wondrand, pus afscheiding en vervuiling op de wond.

 

Voor de genezing van voetwonden zijn o.a. twee factoren belangrijk:

  • De bloedtoevoer moet voldoende zijn
  • en de wond moet volledig drukvrij zijn

 

De wondbehandeling met moderne wondproducten kan ondersteunend werken, maar kan tekortkomingen in de drukontlasting en ischemie niet compenseren.

 

 

Wondbehandeling

Wonden, die moeten genezen, dienen vochtig te worden behandeld. Hiervoor zijn veel moderne wondverbanden en bandages. Hierdoor is het ook mogelijk om minder vaak het verband te wisselen. Afhankelijk van het stadium van de wondgenezing en de conditie van de wond, zal uw arts kiezen voor de juiste behandelmethode en de vervangingsintervallen vaststellen.

 

De persoon, die de wisseling van het verband verzorgt, dient van te voren de handen te desinfecteren en tijdens de behandeling handschoenen te dragen. Na verwijdering van het verband dient men de wondomgeving te desinfecteren. De wond zelf dient bij geen infecties niet gedesinfecteerd te worden, maar alleen met Ringer-oplossing infusievloeistof worden gespoeld of met een nat kompres worden afgeveegd. Ook uitspoelen onder stromend water is mogelijk.

 

Eindelijk genezen

Zelfs dan blijft u een hoog-risico patiënt voor het optreden van nieuwe voetwonden. Een op de drie patiënten krijgt binnen 12 maanden weer wonden! De geringste onvoorzichtigheid, het kort dragen van de verkeerde schoenen of zelfs een ongewone, al was het maar kortdurende belasting, kan leiden tot een nieuwe wond.
In de praktijk leiden ongebruikelijk handelingen, zoals het leggen van een vloer of op de knieën werken in de tuin tot wondjes aan de tenen. De fruitoogst op steile terreinen of een lange wandeling, in goed passende en tot op heden gedragen orthopedische maatschoenen kan leiden tot grote huidbeschadigingen aan de voetzool.

 

Regelmatige voetinspectie door u zelf

Nieuwe wonden ontwikkelen zich snel en onopgemerkt door de neuropathie. Daarom dient u zelf dagelijks uw voeten na te kijken en te onderzoeken. Bent u hier zelf niet toe in staat, dan dient (indien mogelijk) de inspectie te worden gedaan door uw echtgenoot of familieleden. Bij bijzonderheden dient u direct contact op te nemen met uw behandelaar.